Geestelijk

Iedereen voelt zich weleens minderwaardig en neerslachtig. Dat is volkomen normaal. Maar als deze gevoelens je leven gaan overheersen, als je zelfbeeld daardoor misvormd wordt, raak je als het ware verlamd en kom je niet tot bloei. We hebben allemaal negatieve ervaringen en verwondingen vanuit ons verleden. We dragen allemaal ons rugzakje mee met pijn, teleurstellingen, onopgeloste zaken van vroeger.

Het lijkt soms alsof mensen en gebeurtenissen die ons als zo lang geleden pijn hebben gedaan ons blijven achtervolgen. Het lijkt alsof er een stukje van onszelf, van ons eigen hart weggestopt is. Het lijkt alsof er een kamertje in ons hart is, gevuld met pijn, angst, afwijzing, bitterheid en wrok. Er hangt een groot verroest slot aan de deur. Het kamertje is dicht. En intussen ga je door met je leven zonder je te realiseren dat juist in dat kamertje je vrijheid, je vreugde en overwinning opgesloten zijn…

Tijd voor de grote schoonmaak! Nee, niet meer wachten tot morgen! Morgen is ons niet beloofd. Begin vandaag nog met de juiste keuze, met je eerste stappen op weg naar vrijheid. Haal dat verroeste slot weg en doe de deur maar open. Laat het licht komen op de plekken waar het zo lang donker is geweest. Waar het licht komt, verdwijnt de duisternis! Er is hoop!

Er staat een mooie tekst over vrij zijn in de Bijbel, Jesaja 61:1. Gods dienaar zegt: ‘God, de Heer, heeft mij uitgekozen. Hij heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. En aan mensen die lijden, weer hoop te geven. Hij heeft me gestuurd om tegen gevangenen te zeggen: ‘Jullie zijn vrij!’

Wil je worden zoals je bedoeld bent? Wil je vrij zijn van angst, boosheid, wrok en bitterheid? Maak vandaag een keuze! Kies voor de weg naar het leven, kies voor een hoopvolle toekomst! Mag ik een stukje met je mee wandelen, je bemoedigen en je steunen?


Maak vrijblijvend een afspraak